Tramvaje metrového rozchodu na území dnešní České republiky

Webová stránka, kterou jste otevřeli, popisuje historický vývoj tramvajových provozů na rozchodu 1 000 mm, které se nacházely na území dnešní České republiky. Její obsah je výsledkem mnohaletého bádání v paměťových institucích různého druhu v Česku i v zahraničí. Původním záměrem bylo postupné vydávání knih s tímto tématem, které měly tento fenomén popsat. Došlo k vydání prvních dvou dílů, které se věnují provozům v Liberci (2007) a Jablonci (2014), vzhledem ke dlouhým prodlevám byl částečně využit text o provozu v Ústí pro publikaci ke 110. výročí vzniku zdejších tramvají (2009).

Vydávání dalších dílů se z různých příčin opožďuje. Proto jsem po dohodě s původním vydavatelem (vydavatelství Corona) přistoupil k internetové formě zveřejnění informací o všech provozech. Všechny materiály, které jsem svým bádáním shromáždil, jsou vydavatelství dále plně k disposici, takže je jen na jeho rozhodnutí, zda bude ve vydávání pokračovat.

Nezbývá než věřit, že i tato poněkud úspornější forma presentace si najde své čtenáře, kteří z ní načerpají informace.

Tramvaje 6MT

Tramvaje 6MT jsou dodnes pro řadu zájemců o historii „metrových“ provozů v českých zemích jejich symbolem. Jezdily v pěti největších, kromě Liberce provoz v nich ukončovaly. Vůz 106 vede 14. 7. 1965 vlak linky 5 po labském mostě v Ústí nad Labem.
(foto A. Luft, sbírka Boveraclub)